Εκτός των διαδικτυακών μαθημάτων του Γενικού Λυκείου, δημιουργούμε
προγράμματα για τα μαθήματα Χημεία, Φυσική, Μαθηματικά και Βιολογία.

Για μαθητές/μαθήτριες

Για μαθητές/μαθήτριες που παρακολουθούν το διετές πρόγραμμα σπουδών ΙΒ Diploma Programme.

Για φοιτητές

Για φοιτητές των σχολών: Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Γεωπονικής,
Χημείας, Φυσικής, Μαθηματικών και, γενικότερα, σχολών οι οποίες στα προγράμματα
σπουδών τους περιλαμβάνουν τα μαθήματα Χημείας, Φυσικής, Μαθηματικών και Βιολογίας.