Η εκπαιδευτική μας πρόταση απευθύνεται
σε μαθητές του Γενικού Λυκείου
οι οποίοι έχουν υψηλούς στόχους και αναφέρεται
στα μαθήματα Χημεία, Φυσική, Μαθηματικά και Βιολογία.

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΜΑΣ

Ο/Η μαθητής/μαθήτρια, αφού επιλέξει το μάθημα ή τα μαθήματα που τον/την ενδιαφέρουν, συμμετέχει σε ένα test για να διαπιστωθούν οι γνώσεις του ή τα κενά του στο αντίστοιχο μάθημα.

Δημιουργούμε online τμήματα ενός ή δύο ατόμων, ανάλογα με την τάξη και τις γνώσεις των μαθητών. Ο καθηγητής παρακολουθεί και καθοδηγεί τον μαθητή σαν να είναι δίπλα του στο γραφείο. Έτσι, ο μαθητής μαθαίνει να δουλεύει σωστά, καταλαβαίνοντας και διορθώνοντας το λάθος του άμεσα, χωρίς να δημιουργούνται κενά και παρανοήσεις. Η παραπάνω διαδικασία γίνεται πιο αποτελεσματική, διότι ο μαθητής βρίσκεται στην άνεση και την ασφάλεια του σπιτιού του και χρησιμοποιεί για να συμμετέχει στο μάθημα τον υπολογιστή του, δηλαδή ένα πολύ οικείο του μέσο.

Με μία σειρά προγραμματισμένων προσομοιώσεων των Εξετάσεων (διαγωνίσματα) επιτυγχάνεται η σωστή διαχείριση χρόνου και θεμάτων, ώστε ο/η μαθητής/μαθήτρια να έχει το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Γονείς και μαθητές λαμβάνουν τακτικά ενημέρωση για την πορεία-πρόοδο του εκπαιδευτικού προγράμματος και για τα επόμενα στάδια της υλοποίησής του.